Kim jesteśmy?
 

Kings to międzynarodowa firma EdTech organizująca nowoczesne konkursy i wydarzenia edukacyjne, w których aktywnie uczestniczyło już łącznie  ponad 300 000 uczniów  w Gruzji, Polsce, Estonii i na Litwie. Naszą misją jest podniesienie mediany poziomu edukacji. Chcemy aby każdy uczeń uwierzył w siebie, poczuł radość z nauki a także miał możliwość rozwoju niezależnie od aktualnie reprezentowanego poziomu.

 

Na czym polega Kings English Challenge?

 

Kings English Challenge to ogólnopolski test znajomości języka angielskiego dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Po zarejestrowaniu szkoły na stronie internetowej https://kings.edu.pl/auth/login, uczestnicy konkursu wraz z ich nauczycielami koordynatorami otrzymają dostęp do materiałów przygotowawczych, przykładowych testów oraz pracy domowej on-line. Po ogłoszeniu wyników każdy uczeń otrzyma indywidualną informację zwrotną dotyczącą liczby uzyskanych punktów, popełnionych błędów oraz prawidłowych odpowiedzi ze szczegółowym opisem  rozwiązań poszczególnych zadań, natomiast dla nauczyciela koordynatora przygotowane zostanie zestawienie wyników jego podopiecznych połączone z analizą porównawczą względem województwa oraz kraju. Najlepsi z uczestników wygrają specjalne stypendium Kings pozwalające na wzięcie udziału w czerwcowym festiwalu języka angielskiego Kings.

 

Jak i kiedy odbędzie się Kings English Challenge?

 

Kings English Challenge zostanie zorganizowany 23, 24  oraz 25 maja na terenie całego kraju. Nauczyciel koordynator sam decyduje w którym dniu przeprowadzi test dla poszczególnych klas. Test odbywa się na terenie szkoły, a osobą odpowiedzialną za jego przeprowadzenie jest nauczyciel koordynator. Zestawy pytań zostaną udostępnione na indywidualnym koncie nauczyciela na 24 godziny przed wskazaną wcześniej preferowaną datą przeprowadzenia testu.

 

Za co odpowiedzialny jest nauczyciel koordynator?

 

Po stronie nauczyciela koordynatora leży określenie liczby uczestników, zebranie opłaty rejestracyjnej, wydrukowanie zestawów pytań testowych, przeprowadzenie konkursu oraz przesłanie kart odpowiedzi tradycyjną pocztą lub zeskanowanie ich i przesłanie poczta elektroniczną. Wyniki dostępne będą w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia testu.

 

Jak wziąć udział?

 

Wystarczy wejść w zakładkę przeznaczoną dla nauczyciela na stronie internetowej https://kings.edu.pl/auth/login i skorzystać z naszej platformy! Jednostkowy koszt udziału uczestnika to 10 zł. Do 19 maja nauczyciel koordynator zobowiązany jest uiścić opłatę 5 zł za każdego uczestnika na rzecz Kings Polska. Pozostałe 5 zł pozostaje do dyspozycji nauczyciela koordynatora oraz przeznaczone jest na sprawne zorganizowanie testu po stronie szkoły.

Płatności należy dokonać na konto bankowe:

Kings Polska sp. z o.o. ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Nr rachunku w ING Banku Śląskim: 59 1050 1012 1000 0090 3106 9306

Załóż konto nauczyciela na https://kings.edu.pl/auth/login,  dzięki któremu otrzymasz dostęp do bazy przygotowawczej, formularza zgłoszeniowego do testu oraz panelu nauczycielskiego pracy domowej on-line.