Polityka Prywatności

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu Wyzwania Matematycznego Kings i Kings English Challenge organizowanych przez Kings Polska Sp. z o.o. Akceptacja Regulaminu wiąże się z akceptacją Polityki Prywatności.

2. Organizator jako administrator otrzymanych danych osobowych Użytkownika lub Opiekuna Prawnego zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) (dalej jako UODO).

3. Dokonując rejestracji w ramach Konta lub podając dane osobowe bez rejestracji Konta Użytkownik lub Opiekun Prawny wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją usług świadczonych przez Organizatora.

4. Użytkownik oraz Opiekun Prawny ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia, uzupełnienia oraz usunięcia (w tym celu Użytkownik lub Opiekun Prawny uprawniony jest do przesłania żądania na adres Organizatora, w tym adres e-mail info@kings.edu.pl konkretnego żądania), przy czym usunięcie danych osobowych lub cofnięcie zgód na ich przetwarzanie może uniemożliwić lub ograniczyć korzystanie z usług świadczonych przez Organizatora i wiązać się z usunięciem Konta oraz niemożliwością udziału w Olimpiadzie lub poszczególnych jej etapach.

5. Dokonując rejestracji Użytkownik lub Opiekun Prawny może wyrazić zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych oraz podejmowania działań marketingowych w formach dozwolonych prawem oraz Ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030) (dalej jako UŚUDE) oraz UODO. Zgoda ta może być cofnięta w każdym momencie w sposób opisanych w poprzednim punkcie.

6. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora oraz w innych celach określonych w Regulaminie. Organizator uprawniony jest do ich powierzenia swoim podwykonawcom, kontrahentom oraz partnerom Olimpiady.

7. Organizator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika lub Opiekuna Prawnego, jeżeli Użytkownik lub Opiekun Prawny nie uregulował wszystkich należności wobec Organizatora lub naruszył Regulamin albo obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika lub Opiekuna Prawnego.

8. Organizator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników oraz Opiekunów Prawnych zgłaszany jest do GIODO jako odrębny zbiór oraz traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Organizatora, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do ujawniania zbiorczych i ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie nie zawierają danych osobowych Użytkowników.

 

Polityka „Cookies“

 

1. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Opiekuna Prawnego (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Organizator.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Opiekuna Prawnego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji Użytkownika lub Opiekuna Prawnego i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika lub Opiekuna Prawnego. Strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

3. Organizator korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

a) świadczenia usług;

b) dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkowników oraz Opiekunów Prawnych oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

c) pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkowników oraz Opiekunów Prawnych i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

d) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy oraz Opiekunowie Prawni korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

e) utrzymania sesji Użytkownika lub Opiekuna Prawnego (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik lub Opiekun Prawny nie musi na każdej podstronie internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;

f) prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika lub Opiekuna Prawnego czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi lub Opiekunowi Prawnemu tej samej reklamy;

g) realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Użytkownikowi lub Opiekunowi Prawnemu oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców. Samo przechowywanie cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika lub Opiekuna Prawnego.

4. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, Organizator stosuje dwa zasadnicze typy tych plików:

a) sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Opiekuna Prawnego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

b) stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub Opiekuna Prawnego.

5. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosowane są ich następujące rodzaje:

a) niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie ze strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

b) pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

c) wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;

d) funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika lub Opiekuna Prawnego ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik lub Opiekun Prawny, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;

e) reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom lub Opiekun Prawnym treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

6. Często oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Opiekuna Prawnego. Użytkownik lub Opiekun Prawny może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Opiekuna Prawnego i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik lub Opiekun Prawny korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi lub Opiekunowi Prawnemu na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika lub Opiekuna Prawnego witryn; określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.

7. W razie dalszych pytań kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach świadczonych usług.

    1.