Informacja na temat Dyplomów i Nagród
14 sierpnia pon

Informacja na temat Dyplomów i Nagród

W odniesieniu do rezultatów drugiego etapu, „Kings” zobligowane było do rozesłania odpowiednich dyplomów i certyfikatów. Przewidujemy dwie fazy wysyłki dyplomów:

 

1) Podczas pierwszej fazy, dyplomy są rozsyłane do uczestników drugiego etapu zgodnie z informacjami (Imię, Nazwisko, Klasa, Szkoła, Miasto) podanym przez uczniów w czasie procesów egzaminacyjnych. Ta faza zakończyła się 10 czerwca. W rezultacie, 2 128 dyplomów zostało rozesłanych w całej Polsce.

 

2) Druga faza to proces wykrywania i poprawiania błędów popełnionych w fazie pierwszej. (Dzieci często podają nieprawidłowe informacje kontaktowe, co skutkuje wysyłką dyplomów z niewłaściwymi imionami i nazwiskami oraz pod złe adresy; ponadto, zdarzają się błędy w druku). Z tego powodu faza druga jest poświęcona ponownemu zbieraniu informacji klientów i ponownej wysyłce dyplomów z poprawnymi danymi. Wszyscy klienci będą zatem w stanie przesyłać informacje na temat błędów lub niedostarczenia dyplomów na następujący adres e-mail: diplomas-awards@kings.edu.pl Faza druga rozpocznie się 7 sierpnia i zakończy 15 września.

 

 

Przyznawanie Nagród: Po wyłonieniu 24 zwycięzców poprzedzonemu przez etap dodatkowy, podjęliśmy decyzję o przyznaniu nagród wszystkim uczestnikom, którzy osiągnęli wynik 100% w teście w ramach Superfinału. Wszyscy uczestnicy Superfinału zostali wyłonieni jako “zwycięzcy 1. miejsca”. Została im więc przyznana nagroda odpowiednia dla pierwszego miejsca – Tablet Lenovo. W wyniku tego, nagrodziliśmy 55 uczniów zamiast 24. 20 lipca wysłano już 43 nagrody na odpowiednie adresy. Informacje adresowe 12 uczestników były nieznane (uczestnicy nie odpowiadali na telefony lub też podali złe numery telefonu), w rezultacie czego otrzymają oni swoje nagrody w szkołach we wrześniu. Ponadto, mają oni możliwość skontaktowania się z nami pod adresem e-mail: diplomas-awards@kings.edu.pl – ustosunkujemy się tak szybko, jak to możliwe.